| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/68/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 roku poz. 594, 645, 1318 z 2014 r., poz. 379, 1072) art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U z 2015 r., poz. 163), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych ( Dz.U z 2013 r., poz. 885 z 2014 r., poz. 1626, 1877) oraz § 4 pkt 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz.U z 2010 r., Nr 238, poz. 1586 z 2014 r., poz. 1752)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim stanowiącym załącznik do uchwały nr XIX/169/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Dom jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 55 osób wymienionych w § 3, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej a także integracji społecznej";

2) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

Uczestnikiem Domu jest osoba wymieniona w § 3, skierowana do niego na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej z upoważnienia Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim


Małgorzata Grabarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »