| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/48/15 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 20 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Zduńska Wola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563 oraz z 2014 r. poz. 822 i 1188) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr VIII/87/03 Rady Miasta Zduńska wola z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Zduńska Wola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych punkt 6 otrzymuje brzmienie: "6. Miejscem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być budynki gospodarcze, targowiska i stragany.".

§ 2. 1 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Witold Gwiazda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »