| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/25/15 Rady Gminy Siemkowice

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/107/12 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/107/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty wprowadza się następujące zmiany;

1) §1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się niższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny , w wysokości 7 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.";

2) w § 1 dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu:

W przypadku rodzin wielodzietnych od 1 do 5 osób, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 7 zł miesięcznie od każdej osoby. Dla każdej kolejnej osoby (tj. szóstej , siódmej itd.) 3 zł miesięcznie od osoby.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Moryń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »