| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 108/2015 Wojewody Łódzkiego

z dnia 6 maja 2015r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w okręgu wyborczym nr 3, w którym będzie wybierany jeden radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 26 lipca 2015 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Miasta Konstantynowa Łódzkiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


Załącznik do Zarządzenia Nr 108/2015
Wojewody Łódzkiego
z dnia 6 maja 2015 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 17 maja 2015 r.*

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstantynowie Łódzkim,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Łodzi o utworzeniu komitetu wyborczego

do 27 maja 2015 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstantynowie Łódzkim

do 1 czerwca 2015 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łodzi Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstantynowie Łódzkim

do 16 czerwca 2015 r. do godz. 2400

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstantynowie Łódzkim list kandydatów na radnego dla okręgu wyborczego nr 3

do 21 czerwca 2015 r.*

- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do 26 czerwca 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- zgłaszanie Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do 5 lipca 2015 r.*

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Konstantynowie Łódzkim obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

do 6 lipca 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstantynowie Łódzkim o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego

do 17 lipca 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

24 lipca 2015 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

25 lipca 2015 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

26 lipca 2015 r.

godz. 700 - 2100

- głosowanie

* Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »