| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy Brąszewice

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz.379, poz. 1072) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz.40) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: z 2014 r. poz. 849) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 465) Rada Gminy Brąszewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

2) podatku rolnego od osób fizycznych;

3) podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Na inkasentów dla obszaru sołectwa wyznacza się osoby zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Od zainkasowanych i terminowo przekazanych podatków, o których mowa w § 1, ustala się wysokość wynagrodzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brąszewice.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IX/27/2011 Rady Gminy Brąszewice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso oraz Uchwała Nr XLIX/196/2014 Rady Gminy Brąszewice z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/27/2011 Rady Gminy Brąszewice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Sowizdrzał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/35/2015
Rady Gminy Brąszewice
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO INKASENTA

NAZWA SOŁECTWA

1.

TADEUSZ DZIADEK

BŁOTA

2.

KRZYSZTOF TORUŃSKI

BRĄSZEWICE I

3.

JAN WALASIAK

BRĄSZEWICE II

4.

HENRYK FOCHT

BUKOWIEC

5.

ZDZISŁAWA KOMENDA

CHAJEW

6.

ZDZISŁAW PINDAK

CHAJEW KOLONIA

7.

ADAM LASKOWSKI

CZARTORIA

8.

DARIUSZ RYGAS

GAŁKI

9.

KRZYSZTOF PAŚ

GODYNICE

10.

IGNACY TORUŃSKI

KAMIENIKI

11.

JAROSŁAW ZWIERZAK

KOSATKA

12.

BOŻENA MES

PRZEDŁĘCZE

13.

ZENON CIUPEK

SOKOLENIE

14.

MACIEJ MICHALAK

STARCE

15.

LESZEK TRELA

SZCZESIE

16.

JAN POKRZYWNIAK

TRZCINKA

17.

JAROSŁAW WYSOTA

WIERTELAKI

18.

MATEUSZ SŁAWEK

WOJTYSZKI

19.

GRZEGORZ STANGRET

WÓLKA KLONOWSKA

20.

ANGELIKA PLUTA

ZADĘBIENIEC


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/35/2015
Rady Gminy Brąszewice
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

LP

IMIĘ I NAZWISKO INKASENTA

% WYNAGRODZENIA
od zainkasowanej kwoty

1.

TADEUSZ DZIADEK

40

2.

KRZYSZTOF TORUŃSKI

10

3.

JAN WALASIAK

15

4.

HENRYK FOCHT

15

5.

ZDZISŁAWA KOMENDA

20

6.

ZDZISŁAW PINDAK

20

7.

ADAM LASKOWSKI

25

8.

DARIUSZ RYGAS

15

9.

KRZYSZTOF PAŚ

10

10.

IGNACY TORUŃSKI

15

11.

JAROSŁAW ZWIERZAK

40

12.

BOŻENA MES

15

13.

ZENON CIUPEK

25

14.

MACIEJ MICHALAK

10

15.

LESZEK TRELA

20

16.

JAN POKRZYWNIAK

25

17.

JAROSŁAW WYSOTA

20

18.

MATEUSZ SŁAWEK

20

19.

GRZEGORZ STANGRET

40

20.

ANGELIKA PLUTA

25

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »