| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Sadkowice

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz.1191, poz.1265, poz. 1317 i poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198 i poz. 1877) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli dla których Gmina Sadkowice jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, o których mowa w § 1 w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadkowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sadkowice


Tadeusz Pietrzak


Załącznik do Uchwały Nr VI/38/2015
Rady Gminy Sadkowice
z dnia 30 marca 2015 r.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum w tej samej miejscowości

6 pkt

Załącznik nr 7 do Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego Gminy Sadkowice

Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo

10 pkt

Załącznik Nr 6 do Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego Gminy Sadkowice

Czas pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie

14 pkt

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu /oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego Gminy Sadkowice

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »