| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/42/15 Rady Powiatu Łaskiego

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877,z 2015 r. poz. 238) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu powiatu w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łasku.

Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego


Marek Aulak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/42/15
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

Dochody

Zadania własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

600

Transport i łączność

460 900,00

0,00

199 999,00

660 899,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

460 900,00

0,00

199 999,00

660 899,00

6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

0,00

0,00

199 999,00

199 999,00

bieżące

razem:

32 070 050,00

0,00

0,00

32 070 050,00

majątkowe

razem:

2 055 852,00

0,00

199 999,00

2 255 851,00

Ogółem:

34 125 902,00

0,00

199 999,00

34 325 901,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/42/15
Rady Powiatu Łaskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

Wydatki

Zadania własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

600

Transport i łączność

przed zmianą

4 576 045,00

1 857 579,00

1 793 529,00

597 985,00

1 195 544,00

50 000,00

14 050,00

0,00

0,00

0,00

2 718 466,00

2 718 466,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

199 999,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199 999,00

199 999,00

0,00

0,00

po zmianach

4 776 044,00

1 857 579,00

1 793 529,00

597 985,00

1 195 544,00

50 000,00

14 050,00

0,00

0,00

0,00

2 918 465,00

2 918 465,00

0,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

przed zmianą

4 391 045,00

1 857 579,00

1 793 529,00

597 985,00

1 195 544,00

50 000,00

14 050,00

0,00

0,00

0,00

2 533 466,00

2 533 466,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

199 999,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199 999,00

199 999,00

0,00

0,00

po zmianach

4 591 044,00

1 857 579,00

1 793 529,00

597 985,00

1 195 544,00

50 000,00

14 050,00

0,00

0,00

0,00

2 733 465,00

2 733 465,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

32 941 971,00

28 828 580,00

26 155 084,00

18 701 890,00

7 453 194,00

714 301,00

1 267 921,00

9 580,00

0,00

681 694,00

4 113 391,00

4 113 391,00

11 622,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

199 999,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199 999,00

199 999,00

0,00

0,00

po zmianach

33 141 970,00

28 828 580,00

26 155 084,00

18 701 890,00

7 453 194,00

714 301,00

1 267 921,00

9 580,00

0,00

681 694,00

4 313 390,00

4 313 390,00

11 622,00

0,00

W rozdziale 60014 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 199.999 zł dotyczy zadania inwestycyjnego p.n. : "Przebudowa drogi Nr 2319E Łask, ul. Batorego", którego źródłem finansowania jest dotacja celowa udzielona Powiatowi Łaskiemu zgodnie z umową Nr 3/NPPDL/FE-IV/2015 z dnia 6 marca 2015 r. zawartą z Wojewodą Łódzkim.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »