| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/36/15 Rady Gminy w Będkowie

z dnia 11 maja 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Będków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 6j ust. 3b i 3c, art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy w Będkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Będków, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości:

1) 204,00 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie;

2) 408,00 zł jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 120 l wynosi 8,50 zł;

2) za pojemnik o pojemności 240 l wynosi 17,00 zł.

2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny:

1) za pojemnik o pojemności 120 l wynosi 17,00 zł;

2) za pojemnik o pojemności 240 l wynosi 34,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Legieziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »