| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD.7134.5.9.2015 Wójta Gminy Masłowice; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 13 maja 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

Na podstawie Uchwały Nr L/221/2014 Rady Gminy w Masłowicach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych oraz Uchwały Nr V/22/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych zawarto porozumienie pomiędzy:

Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

Starosty - Andrzeja Pluteckiego

Członka Zarządu - Beaty Pokory

a

Gminą Masłowice reprezentowaną przez:

Wójta - Bogusława Gontkowskiego

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Masłowice przyjmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na letnim utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Masłowice.

§ 2. 1. Powiat Radomszczański powierza Gminie Masłowice do wykonania zadanie letniego utrzymania dróg powiatowych wg wykazu zawartego w Załączniku do niniejszego porozumienia, polegające na dwukrotnym wykaszaniu poboczy za kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) od 1 km przejętych dróg.

2. Gmina Masłowice odpowiada za prowadzenie zgodnie z prawem oraz za sprawną organizację i załatwianie spraw związanych z powierzonym zadaniem.

3. Termin realizacji porozumienia: od dnia podpisania do dnia 31.12.2017 roku z możliwością corocznej negocjacji warunków porozumienia.

§ 3. Powiat Radomszczański zachowuje prawo kontroli i oceny wykonywania powierzonych zadań, w szczególności pod kątem spełniania kryteriów określonych w § 2 porozumienia.

§ 4. Zapłata za letnie utrzymanie dróg nastąpi po komisyjnym odbiorze wykonanych prac w dwóch transzach:

- pierwsza płatna do 31 lipca danego roku w wysokości 100,00 zł/km,

- druga płatna do 30 września danego roku w wysokości 100,00 zł/km.

§ 5. Powiat Radomszczański może cofnąć powierzenie prowadzenia wszystkich lub niektórych spraw w przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 2 porozumienia.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego


Andrzej Plutecki


Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego


Beata Pokora

Wójt Gminy Masłowice


Bogusław Gontkowski


Załącznik do Porozumienia Nr PD.7134.5.9.2015
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 13 maja 2015 r.

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Masłowice

Nr drogi

Nazwa drogi wg wykazu urzędowego

Długość odcinka [km]

3915E

Masłowice - Gorzkowice - Kamieńsk (ul. Szkolna, ul. Wieluńska) - Łękińsko - Brudzice

9,458

3917E

Granice - Kraszewice

6,072

3926E

Kobiele Wielkie - Rzejowice - Przerąb - Trzebnica - Lubień

4,357

3920E

Przedbórz (ul. Częstochowska) - Wielgomłyny

2,570

3916E

Wola Rożkowa - Zagórze - Niwa Goszczowska - Chełmo

1,349

3918E

Silnica - Maksymów - Wielgomłyny - Masłowice - Łęki Szlacheckie - Tomawa

10,697

Łączna długość dróg

34,503

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »