| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD.7134.5.11.2015 Wójta Gminy Żytno; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 20 maja 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

Na podstawie Uchwały NR VI/36/15 Rady Gminy Żytno z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrazenia zgody na przejęcie zadań z zakresu utrzymania powiatowych dróg publicznych oraz Uchwały Nr V/22/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych zawarto porozumienie pomiędzy:

Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

Starosty - Andrzeja Pluteckiego

Członka Zarządu - Beaty Pokory

a Gminą Żytno reprezentowaną przez:

Wójta - Mirosława Ociepę

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Żytno przyjmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na letnim utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Żytno.

§ 2. 1. Powiat Radomszczański powierza Gminie Żytno, do wykonania zadanie letniego utrzymania dróg powiatowych wg wykazu zawartego w Załączniku do niniejszego porozumienia polegające na dwukrotnym wykaszaniu poboczy za kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) od 1 km przejętych dróg.

2. Gmina Żytno odpowiada za prowadzenie zgodnie z prawem oraz za sprawną organizację i załatwianie spraw związanych z powierzonym zadaniem.

3. Termin realizacji porozumienia: od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 roku.

§ 3. Powiat Radomszczański zachowuje prawo kontroli i oceny wykonywania powierzonych zadań, w szczególności pod kątem spełniania kryteriów określonych w § 2 porozumienia.

§ 4. Zapłata za letnie utrzymanie dróg nastąpi po komisyjnym odbiorze wykonanych prac w dwóch transzach:

- pierwsza płatna do 31 lipca 2015 roku w wysokości 100,00 zł/km,

- druga płatna do 30 września 2015 roku w wysokości 100,00 zł/km.

§ 5. Powiat Radomszczański może cofnąć powierzenie prowadzenia wszystkich lub niektórych spraw w przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 2 porozumienia.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego


Andrzej Plutecki


Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego


Beata Pokora

Wójt Gminy Żytno


Mirosław Ociepa


Załącznik do Porozumienia Nr PD.7134.5.11.2015
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 maja 2015 r.

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Żytno

Nr drogi

Nazwa drogi wg wykazu urzędowego

Długość odcinka [km]

3918E

Silnica - Maksymów - Wielgomłyny - Masłowice - Łęki Szlacheckie - Tomawa

3,737

3923E

Sekursko - Żytno - Kobiele Wielkie - Kodrąb - Krzemieniewice

12,623

3936E

Sekursko - Soborzyce

1,448

3906E

od dr. Nr 3923E - Borzykówka - Borzykowa

6,976

3907E

Polichno - Pągów - Sady - Borzykowa - Grodzisko - gr. woj. śląskiego - (Koniecpol)

11,916

Łączna długość dróg

36,700

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »