Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/47/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie uchwalenia Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Warta

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe