| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/52/15 Rady Gminy Nowosolna

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2 pkt.4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 233 pkt. 3, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych kwoty 25.249,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych) zgodnie z Tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna


Małgorzata Kamińska - Bruszewska


Załącznik do uchwały Nr X/52/15
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 27 maja 2015 r.

Tabela Nr 1
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK
ZADANIA WŁASNE

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

Razem bieżące
(8+11+12+13+14+15)

Jednostki budżetowe

dotacje

świadczenia na rzecz osób fizycznych

UE

Poręczenia

Obsługa długu

Razem majątkowe
(17+18
+19+20)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Akcje i udziały

Razem (9+10)

Wynagrodzenia i pochodne

Zadania statutowe

w tym UE

Zakup, objęcie akcji , udziałów

Wniesienie wkładów do spółek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

25.249,00

0

25.249,00

25.249,00

0

25.249,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75095

Pozostała działalność

25.249,00

0

25.249,00

25.249,00

0

25.249,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

25.249,00

0

25.249,00

25.249,00

0

25.249,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

0

25.249,00

-25.249,00

-25.249,00

-25.249,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0

25.249,00

-25.249,00

-25.249,00

-25.249,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

25.249,00

-25.249,00

-25.249,00

-25.249,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

25.249,00

25.249,00

0

0

-25.249,00

25.249,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stolarz

Ekspert w dziedzinie prawa handlowego i spółdzielczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »