| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/53/15 Rady Gminy Domaniewice

z dnia 9 lipca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domaniewice dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645; z 2014 r. poz. 379 I poz. 1072) oraz art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, Nr 235, poz. 1618; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357) Rada Gminy Domaniewice uchwala , co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr VIII/46/11 Rady Gminy Domaniewice z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domaniewice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2011 r. Nr 283 poz.2896, z 2012 r. poz. 292 oraz z 2014 r. poz. 1653 i 2334) stanowiącym Regulamin w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Domaniewice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w § 2 dodaje się:

1) pkt.3 i 4 w brzmieniu:

niepubliczne przedszkola mogą otrzymywać dotację z budżetu Gminy w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez najbliższą Gminę, jeżeli przedszkole to spełni warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy,

4) niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego mogą otrzymywać dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez najbliższą Gminę, jeżeli przedszkole to spełni warunki określone w art. 90 ust. 1c ustawy.";

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. 1. Dotacje przekazywane są zaliczkowo w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień przekazywana jest w terminie do dnia 15 grudnia na wskazany we wniosku rachunek bankowy niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniewice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Ogonowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stachowiak

Marketing Team Leader w firmie HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »