| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/53/15 Rady Gminy Domaniewice

z dnia 9 lipca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domaniewice dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645; z 2014 r. poz. 379 I poz. 1072) oraz art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, Nr 235, poz. 1618; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357) Rada Gminy Domaniewice uchwala , co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr VIII/46/11 Rady Gminy Domaniewice z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domaniewice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2011 r. Nr 283 poz.2896, z 2012 r. poz. 292 oraz z 2014 r. poz. 1653 i 2334) stanowiącym Regulamin w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Domaniewice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w § 2 dodaje się:

1) pkt.3 i 4 w brzmieniu:

niepubliczne przedszkola mogą otrzymywać dotację z budżetu Gminy w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez najbliższą Gminę, jeżeli przedszkole to spełni warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy,

4) niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego mogą otrzymywać dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez najbliższą Gminę, jeżeli przedszkole to spełni warunki określone w art. 90 ust. 1c ustawy.";

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. 1. Dotacje przekazywane są zaliczkowo w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień przekazywana jest w terminie do dnia 15 grudnia na wskazany we wniosku rachunek bankowy niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniewice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Ogonowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »