| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Strzelce

z dnia 25 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XXV/132/05 Rady Gminy Strzelce z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Strzelce zmienionej uchwałą Nr XXVII/146/05 Rady Gminy Strzelce z dnia 11 maja 2005 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr l20, poz. 818, Nr l80, poz. 1280, Nr l81.poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145. poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877, z 2015 r. poz. 357), Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Strzelce stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/132/05 Rady Gminy Strzelce z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Strzelce zmienionej uchwałą http://ugstrzelce.bip.org.pl/pliki/ugstrzelce/uchwala_xxvii14605.doc§ 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności przez zakup:

a) podręczników, słowników, encyklopedii, literatury edukacyjnej, innych książek pomocniczych oraz pomocy naukowych niezbędnych i wskazanych do realizacji procesu dydaktycznego,

b) artykułów i przyborów szkolnych, takich jak np.: zeszyty, linijki, ekierki, cyrkle, kalkulator, bloki, dzienniczki ucznia, kredki, kleje, teczki, segregatory, gumki, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki, piórnik itp.,

c) plecaka szkolnego lub tornistra,

d) niezbędnego stroju sportowego i obuwia sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego, obuwia zmiennego wymaganego w danej szkole,

e) osprzętu komputerowego ( klawiatura, mysz, drukarka,głośniki, tusz do drukarki, pen-drive, itp), programów komputerowych związanych z edukacją ucznia,

f) biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko,

g) innych pomocy uznanych za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Strzelce


Stanisław Kruglak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »