| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/124/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 9 lipca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/285/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 12 § 2-3 i § 11 - 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012r., poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014r., poz. 179, poz. 180, poz. 1072) na wniosek Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/285/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r, poz. 295, z 2014r., poz. 997, poz. 1403, z 2015r. poz. 1631) zmianie ulegają następujące nazwy siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych:

1) w obwodzie głosowania Nr 2 dotychczasową nazwę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej "Fundacja Rozwoju Gminy Zelów" zastępuje się nazwą "Urząd Miasta (dawna siedziba Fundacji Rozwoju Gminy Zelów)";

2) w obwodzie głosowania Nr 3 dotychczasową nazwę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej "Przedszkole Nr 12" zastępuje się nazwą "Zespół Przedszkolny Przedszkole Nr 12";

3) w obwodzie głosowania Nr 6 dotychczasową nazwę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej "Przedszkole Nr 3" zastępuje się nazwą "Zespół Przedszkolny Przedszkole Nr 3";

4) w obwodzie głosowania Nr 13 dotychczasową nazwę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej "Przedszkole Nr 2" zastępuje się nazwą "Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 Przedszkole Nr 2";

5) w obwodzie głosowania Nr 14 dotychczasową nazwę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej "Szkoła Podstawowa Nr 8" zastępuje się nazwą "Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 8";

6) w obwodzie głosowania Nr 16 dotychczasową nazwę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej "Szkoła Podstawowa Nr 12" zastępuje się nazwą "Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa
Nr 12";

7) w obwodzie głosowania Nr 18 dotychczasową nazwę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej "Szkoła Podstawowa Nr 14" zastępuje się nazwą "Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 Szkoła Podstawowa
Nr 14";

8) w obwodzie głosowania Nr 19 dotychczasową nazwę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej "Szkoła Podstawowa Nr 1" zastępuje się nazwą "Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 1";

9) w obwodzie głosowania Nr 20 dotychczasową nazwę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej "Przedszkole Nr 20" zastępuje się nazwą "Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 Przedszkole Nr 20 ";

10) w obwodzie głosowania Nr 22 dotychczasową nazwę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej "Szkoła Podstawowa Nr 7" zastępuje się nazwą "Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 7".

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Na ustalenia Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.


Krzysztof Kuchta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »