| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/52/15 Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 31 lipca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 poz.379, poz. 1072) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013. poz.1399, poz. 1593, Dz. U. z 2015 poz. 87, poz. 122) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/179/13 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 970, zm. poz. 3256).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie


Andrzej Konieczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

2BE.pl

Grupa Adweb

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »