| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/62/15 Rady Gminy Grabów

z dnia 10 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/52/15 Rady Gminy Grabów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Grabowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 5c pkt 1, art. 62 ust. 1, 3, 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015 r. poz. 357) Rada Gminy Grabów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/52/15 Rady Gminy Grabów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Przedszkola w Grabowie wprowadza się zmiany:

1) zmienia się zapis tytułu uchwały, który otrzymuje brzmienie:

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Grabowie";

2) § 1 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się Zespół Szkół w Grabowie, zwany dalej Zespołem.";

3) Aktowi założycielskiemu, o którym mowa w § 5. uchwały nadaje się nowe brzmienie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.;

4) § 7. uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Sobiński


Załącznik do Uchwały Nr XIII/62/15
Rady Gminy Grabów
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Akt Założycielski Zespołu Szkół w Grabowie

Działając na podstawie art. 58 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015 r. poz. 357) Rada Gminy Grabów stanowi, co następuje:

§ 1. Zakłada się Zespół Szkół w Grabowie w skład którego wchodzą Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego oraz Oddział Przedszkolny.

§ 2. Siedziba Zespołu Szkół znajduje się w Grabowie przy ulicy Jana Kochanowskiego 2.

§ 3. Zespół Szkół w Grabowie obejmuje obwód Gimnazjum w Grabowie oraz obwód Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Sobiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »