| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 16 lipca 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wierzchlas

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 403 ust. 2, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, 729, 821, 888, z 2014 r., poz. 40, 47, 457, 648, 822, 1101, , 1146, 1322, 1662, z 2015 r., poz. 122, 151, 271, 478), Rada Gminy Wierzchlas uchwala, co następuje:

§ 1. Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wierzchlas w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Młynarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/63/2015
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 16 lipca 2015 r.

Regulamin sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wierzchlas

§ 1. Sfinansowane będą zadania ujęte w "Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wierzchlas na lata 2014 - 2032" z miejsc, których właścicielami są podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

§ 2. Źródłem finansowania zadań, będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne z budżetu gminy Wierzchlas.

§ 3. Sfinansowane w pełnej wysokości mogą być koszty demontażu, odpowiedniego zapakowania odpadów azbestowych, załadunku, transportu i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji budynków i budowli w miejscu unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

§ 4. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie podmiot wybrany w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych, który będzie działał na zlecenie gminy Wierzchlas.

§ 5. Procedura realizacji zadania:

1) planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występuje z wnioskiem do Wójta Gminy Wierzchlas o sfinansowanie tych prac,

2) sfinansowaniem objęty jest następujący zakres prac:

a) demontaż, odpowiednie zapakowanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, albo

b) odpowiednie zapakowanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,

3) wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tych zadań w danym roku budżetowym,

4) uprawniony pracownik Urzędu Gminy w Wierzchlesie weryfikuje i przyjmuje wniosek,

5) wnioskodawca informowany jest o przyjęciu wniosku do realizacji,

6) prace objęte sfinansowaniem zostaną wykonane w całości przez podmiot, o którym mowa w § 4 Regulaminu, w terminie wynikającym z umowy zawartej z tym podmiotem.

§ 6. Regulamin ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez Gminę Wierzchlas dofinansowania ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »