Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 19/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dnia 5 sierpnia 2015r.

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mrogi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe