Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/80/15 Rady Gminy Szczerców

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe