| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/52/2015 Rady Gminy Rząśnia

z dnia 2 września 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XXI/150/2013 Rady Gminy Rząśnia z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Rząśnia na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

zmieniająca uchwałę Nr XXI/150/2013 Rady Gminy Rząśnia z dnia 31.01.2013 roku w sprawie podziału gminy Rząśnia na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 §2, §3, §11, §12 i §13, art. 13 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, 951, 1529; z 2014 r. poz. 179, 180, 1072; z 2015 r. poz. 1043, 1044) - na wniosek Wójta Gminy Rząśnia, Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXI/150/2013 Rady Gminy Rząśnia z dnia 31.01.2013 roku w sprawie podziału gminy Rząśnia na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych - w Obwodzie Nr 3 obejmującym Broszęcin (Kolonia Broszęcin), Kodrań-Kopy, Marcelin (Krysiaki), Augustów zmienia się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej "Szkoła Podstawowa w Broszęcinie, Kolonia Broszęcin 9, 98-32 Rząśnia" ustala się nową siedzibę "Remiza Strażacka w Broszęcinie, Broszęcin 22A, 98-332 Rząśnia". Treść załącznika po zmianie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Rząśnia w sprawie stałych obwodów głosowania, wyborcom, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Sieradzu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia


Andrzej Szydłowski


Załącznik do Uchwały Nr XI/52/2015
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 2 września 2015 r.

Podział Gminy Rząśnia na obwody głosowania

Numer obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania - sołectwa (pozostałe miejscowości sołectwa)

Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

1

Rząśnia, Będków, Żary-Rychłowiec, Zielęcin

Urząd Gminy w Rząśni

ul. Kościuszki 16

98-332 Rząśnia

2

Biała

Szkoła Podstawowa w Białej,

Biała 63

98-332 Rząśnia *

3

Broszęcin (Kolonia Broszęcin), Kodrań- Kopy,

Marcelin (Krysiaki), Augustów

Remiza Strażacka w Broszęcinie

Broszęcin 22A

98-332 Rząśnia *

4

Stróża (Ścięgna)

Szkoła Podstawowa w Stróży

Stróża 41

98-332 Rząśnia

5

Suchowola Majątek, Suchowola Wieś, Gawłów, Rekle

Remiza Strażacka,

Suchowola 32

98-332 Rząśnia *

* Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »