| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/53/15 Rady Gminy Łanięta

z dnia 5 listopada 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2015 r.., poz. 1515) i art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283 i 1777) Rada Gminy Łanięta uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton stawki podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia stawki podatku określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane w celu wykonywania zadań gminy w zakresie dowozu dzieci do szkół.

§ 3. Zwolnienie o którym mowa w § 2 nie dotyczy środków transportowych wymienionych w art. 8 pkt. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849).

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/151/13 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r., poz. 4772). § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Łanięta


Mirosław Oleradzki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/15
Rady Gminy Łanięta
z dnia 5 listopada 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt. 1 uchwały

Dopuszczalna masa całkowita
( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych)

Powyżej 3,5 do 5, 5 włącznie

700

Powyżej 5, 5 do 9 włącznie

1130

Powyżej 9 i poniżej 12

1320


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/15
Rady Gminy Łanięta
z dnia 5 listopada 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt. 2 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1100

1200

13

14

1300

1410

14

15

1330

1440

15

1360

1520

Trzy osie

12

17

1410

1520

17

19

1500

1680

19

21

1840

1960

21

23

1990

2130

23

25

2600

2230

25

2650

2750

Cztery osie i więcej

12

25

1980

2130

25

27

2200

2360

27

29

2410

2620

29

31

2550

2750

31

2560

2750


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/53/15
Rady Gminy Łanięta
z dnia 5 listopada 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt. 3 uchwały

Dopuszczalna masa całkowita

( w tonach)

Stawka podatku (w złotych )

Od 3,5 i poniżej 12

1000


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/53/15
Rady Gminy Łanięta
z dnia 5 listopada 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt. 4 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa

Ciągnik balastowy + naczepa lub przyczepa ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

790

990

18

25

860

1020

25

31

1340

1910

31

2200

2110

Trzy osie i więcej

12

40

1770

1960

40

2410

2750


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/53/15
Rady Gminy Łanięta
z dnia 5 listopada 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt. 5 uchwały

Dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Od 7 i poniżej 12

500


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/53/15
Rady Gminy Łanięta
z dnia 5 listopada 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt. 6 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

300

350

18

25

360

450

25

460

670

Dwie osie

12

28

480

620

28

33

810

1070

33

38

1050

1550

38

1470

1960

Trzy osie i więcej

12

38

940

1200

38

1800

1600


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/53/15
Rady Gminy Łanięta
z dnia 5 listopada 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt. 7 uchwały

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

Mniejszej niż 22 miejsca

1600

Równej lub wyższej niż 22 miejsca

2000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »