Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe