| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/168/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 29 października 2015r.

o zmianie uchwały nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 13b ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2673), zmienionej uchwałą nr XL/379/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwały nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r.w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4250), zmienioną uchwałą nr XLVIII/466/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2014 r. o zmianie uchwały nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1864) oraz zmienioną uchwałą nr XIV/129/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały nr XXXVI/317/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 3612) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, wprowadza się następujące zmiany:

a) § 9 otrzymuje brzmienie:

Bilet parkingowy wykupiony w podstrefie A uprawnia do parkowania na obszarze całej Strefy. Bilet parkingowy wykupiony w podstrefie B uprawnia do parkowania wyłącznie w podstrefie B.".

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.


Krzysztof Kuchta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/168/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 2015 r.

OPIS OBSZARU STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
NA DROGACH PUBLICZNYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W Strefie Płatnego Parkowania wydziela się podstrefę A i B, natomiast w ramach podstrefy wydziela się sektory, odpowiednio: A-I do A-III oraz B-I i B-II, które obejmują:

1. Podstrefa A :

a) A-I - obszar wyznaczony następującymi ulicami:

Al. Piłsudskiego od ul. Legionów do ul. Krzyżowej, ul. Krzyżową do ul. Piekarskiej, ul. Piekarską do ul. Jerozolimskiej, ul. Jerozolimską do ul. św. Antoniego, ul. św. Antoniego do ul. Tkackiej, ul. Tkacką do ul. Farbiarskiej, ul. Farbiarską do ul. Zgorzelickiej, ul. Zgorzelicką do Al. Piłsudskiego, Al. Piłsudskiego do ul. Legionów;

przy czym ul. Zgorzelicka na odcinku od ul. Farbiarskiej do Al. Piłsudskiego oraz ul. św. Antoniego znajdują się poza obszarem Strefy Płatnego Parkowania, wyznaczając jedynie granice Strefy.

b) A-II:

- ul. św. Antoniego na odcinku od ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego do posesji nr 42 włącznie,

- ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. św. Antoniego do ul. Polnej,

- ul.Polna na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Szkolnej,

- ul. Szkolna na odcinku od ul. Polnej do ul. Bohaterów 14 brygady,

- ul. Tadeusza Kawki;

c) A-III:

- ul. POW;

2. Podstrefa B:

a) B-I:

- ul. Zachodnia;

b) B-II:

- ul. ks. Stanisława Grada

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/168/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 października 2015 r.

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

§ 1. Stawki opłat za parkowanie pojazdu samochodowego w Strefie wynoszą:

dla podstrefy A:

Opłaty jednorazowe

Wysokość opłaty w

1) za pierwsze 1/2 godziny

1,00

2) za pierwszą godzinę

2,00

3) za drugą godzinę

2,40

4) za trzecią godzinę

2,80

5) za czwartą i kolejną godzinę

2,00

6) za dzienny postój w godzinach funkcjonowania Strefy

15,00

Opłaty abonamentowe miesięczne dla podmiotów,o których mowa w:

Wysokość opłaty w

1) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały - za pierwszy pojazd

20,00

2) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały - za każdy następny pojazd

150,00

3) § 3 ust. 2 pkt 3 i 4 uchwały - za każdy pojazd

120,00

4) § 3 ust. 2 pkt 6 uchwały - za każdy pojazd ( abonament N+ )

5,00

Opłata abonamentowa kwartalna dla podmiotów, o których mowa w:

Wysokość opłaty w

1) § 3 ust. 2 pkt 6 uchwały - za każdy pojazd ( abonament N+ )

8,00

Opłata abonamentowa półroczna dla podmiotów, o których mowa w:

Wysokość opłaty w

1) § 3 ust. 2 pkt 6 uchwały - za każdy pojazd ( abonament N+ )

10,00

Opłaty abonamentowe roczne dla podmiotów,

o których mowa w:

Wysokość opłaty w

1) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały - za pierwszy pojazd

120,00

2) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały - za każdy następny pojazd

900,00

3) § 3 ust. 2 pkt 3 i 4 uchwały - za każdy pojazd

900,00

4) § 3 ust. 2 pkt 6 uchwały - za każdy pojazd ( abonament N+ )

20,00

Opłaty zryczałtowane

Wysokość opłaty w

1) miesięczna za 1 zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) w godzinach funkcjonowania Strefy

500,00

dla podstrefy B:

Opłaty jednorazowe

Wysokość opłaty w

1) za pierwszą godzinę

1,00

2) za drugą godzinę

1,20

3) za trzecią godzinę

1,50

4) za czwartą i kolejną godzinę

1,00

5) brak możliwości wniesienia jednorazowej opłaty za całodzienny postój

-

Opłaty abonamentowe miesięczne dla podmiotów,o których mowa w:

Wysokość opłaty w

1) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały - za pierwszy pojazd

20,00

2) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały - za każdy następny pojazd

150,00

3) § 3 ust. 2 pkt 3 i 4 uchwały - za każdy pojazd

60,00

4) § 3 ust. 2 pkt 6 uchwały - za każdy pojazd ( abonament N+ )

5,00

Opłata abonamentowa kwartalna dla podmiotów, o których mowa w:

Wysokość opłaty w

1) § 3 ust. 2 pkt 6 uchwały - za każdy pojazd ( abonament N+ )

8,00

Opłata abonamentowa półroczna dla podmiotów, o których mowa w:

Wysokość opłaty w

1) § 3 ust. 2 pkt 6 uchwały - za każdy pojazd ( abonament N+ )

10,00

Opłaty abonamentowe roczne dla podmiotów,o których mowa w:

Wysokość opłaty w

1) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały - za pierwszy pojazd

120,00

2) § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 uchwały - za każdy następny pojazd

500,00

3) § 3 ust. 2 pkt 3 i 4 uchwały - za każdy pojazd

500,00

4) § 3 ust. 2 pkt 6 uchwały - za każdy pojazd ( abonament N+ )

20,00

Opłaty zryczałtowane

Wysokość opłaty w

1) miesięczna za 1 zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) w godzinach funkcjonowania Strefy

500,00

§ 2. Ustala się progresywne narastanie opłaty zryczałtowanej miesięcznej za każde następne zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) o 20 % w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »