| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/60/15 Rady Gminy w Galewicach

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515) w związku z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045) Rada Gminy w Galewicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych ­ w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór formularza informacji o lasach dla potrzeb ustalenia wymiaru i poboru podatku leśnego od osób fizycznych - w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Galewicach Nr XIII/64/11 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 378, poz. 4155).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Galewicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karsznia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/60/15
Rady Gminy w Galewicach
z dnia 23 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 1 do deklaracji
w sprawie podatku leśnego

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do deklarcji
na podatek leśny

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/60/15
Rady Gminy w Galewicach
z dnia 23 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 1 do informacji
w sprawie podaku leśnego

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do informacji
na podatek leśny

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mizera

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »