| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/62/15 Rady Gminy w Galewicach

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6, ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) Rada Gminy w Galewicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb ustalenia wymiaru i poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych - w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Galewicach Nr XIV/71/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 412, poz. 4699).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Galewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowania od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karsznia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/62/15
Rady Gminy w Galewicach
z dnia 23 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 1 do deklaracji
na podatek od nieruchomości

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do deklaracji
na podatek od nieruchomości

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/62/15
Rady Gminy w Galewicach
z dnia 23 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »