| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/49/2015 Rady Gminy Czarnożyły

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz. U z 2015 r. poz. 1515, poz.1045) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jed. Dz. U. z 2014 r. poz.849, z 2015 r. poz. 528,poz.699,poz.774,poz.1045,poz.1283, poz.1777 ) na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Czarnożyły uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12ton, w tym w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko - stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu oraz jego wpływu na środowisko - stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatku określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od wieku pojazdu oraz jego wpływu na środowisko - stawki podatku określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatku określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, z tym że w zależności od wieku pojazdu, liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnożyły.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLVII/235/2014 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 06 listopada 2014 r. roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Jerzy Łabęcki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/49/2015
Rady Gminy Czarnożyły
z dnia 26 listopada 2015 r.

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu

i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

432,00

472,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

588,00

624,00

powyżej 9 i poniżej 12

838,00

874,00

Powyżej 10 lat

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

448,00

484, 00

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

602,00

638,00

powyżej 9 i poniżej 12

850,00

886,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/49/2015
Rady Gminy Czarnożyły
z dnia 26 listopada 2015 r.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1062

1084

13

14

1084

1110

14

15

1110

1134

15

1134

1476

Trzy osie

12

17

1156

1180

17

19

1180

1202

19

21

1202

1228

21

23

1228

1250

23

25

1250

1860

25

1272

1860

Cztery osie i więcej

12

25

1296

1322

25

27

1322

1344

27

29

1344

1950

29

31

1950

2892

31

1950

2892


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/49/2015
Rady Gminy Czarnożyły
z dnia 26 listopada 2015 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

od 3,5 i poniżej 12

1180 ,00

1202,00

powyżej 10 lat

od 3,5 i poniżej 12

1202,00

1228,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/49/2015
Rady Gminy Czarnożyły
z dnia 26 listopada 2015 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1238,00

1296,00

18

25

1296,00

1358,00

25

31

1358,00

1414,00

31

1666 ,00

2284,00

Trzy osie i więcej

12

40

1470 ,00

2032,00

40

2032 ,00

2954 ,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/49/2015
Rady Gminy Czarnożyły
z dnia 26 listopada 2015 r.

Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

od 7 i poniżej 12 ton

366,00

378,00

powyżej 10 lat

od 7 i poniżej 12 ton

378,00

388,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/49/2015
Rady Gminy Czarnożyły
z dnia 26 listopada 2015 r.

Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

414,00

472,00

18

25

472,00

532,00

25

532,00

660,00

Dwie osie

12

28

650,00

366,00

28

33

724,00

1002,00

33

38

1002,00

1522,00

38

1356,00

2006,00

Trzy osie i więcej

12

38

798,00

1112,00

38

1112,00

1512,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/49/2015
Rady Gminy Czarnożyły
z dnia 26 listopada 2015 r.

Autobusy

Wiek pojazdu, liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka podatku ( w złotych )

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

mniejszej niż 22 miejsca

942,00

1002,00

równej lub większej niż 22 miejsca

1062,00

1120,00

powyżej 10 lat

mniejszej niż 22 miejsca

1120,00

1180,00

równej lub większej niż 22 miejsca

1180,00

1238,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »