| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/75/15 Rady Gminy Kowiesy

z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Na podstawie art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 i poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688 i poz. 1793) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uiszcza się w danym roku bez wezwania za cały rok w terminie do 15 lipca.

§ 2. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Kowiesy albo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Gminę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zuzanna Dudziak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »