| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/92/15 Rady Gminy Pątnów

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr VII/41/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy zdnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1399 zm.: 2013r. poz. 1593, 2015r. Poz. 87, poz. 122) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. Poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/41/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
w § 3 uchyla się ust.1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów


Maciej Nowak


Uzasadnienie

W uchwale Nr VII/41/15 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono stawkę opłaty od właścieili nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne za pojemnik o pojemności 0,08 m3, którego faktycznie nie posiadają właściciele nieruchomości na terenie naszej gminy (wszystkie tego typu pojemniki zostały wymienione na 0,12 m3). Powoduje to obniżkę dochodów naszej gminy, gdyż opłaty pobierane są od pojemników 0,08 m3, z tego też względu zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Parco

Biuro Rachunkowe PARCO S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »