| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/94/15 Rady Gminy Pątnów

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, zm.: poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącą nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne uiszcza się bez wezwania raz na miesiąc,w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po upływie miesiąca, którego dotyczy opłata.

2. Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się rocznie z góry do dnia 31 marca danego roku.

§ 2. Wysokość stawki opłat, o których mowa w § 1 określają odrębne uchwały.

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać wpłatą gotówkową w kasie Urzędu Gminy Pątnów lub przelewem na rachunek bankowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIV/145/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów


Maciej Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

2BE.pl

Grupa Adweb

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »