| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Zduny

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) i art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688 i poz. 1793) Rada Gminy Zduny uchwala, co następuje:

§ 1. Jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybiera się metodę, w której opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduny

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/147/13 Rady Gminy Zduny z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1528)

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Dałek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »