| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Łanięta

z dnia 7 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr IX/53/15 Rady Gminy Łanięta w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ i art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r. poz. 528, 699, 74, 1045, 1283 i 1777) Rada Gminy Łanięta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Łanięta Nr IX/53/15 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) od autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy stawki podatku określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały",

2) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 nie dotyczy środków transportowych wymienionych w art. 8 pkt 2,4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) oraz środków transportowych przeznaczonych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej",

3) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łanięta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Łanięta


Mirosław Oleradzki


Załącznik do Uchwały Nr X/62/15
Rady Gminy Łanięta
z dnia 7 grudnia 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt. 7 ustawy

Ilość miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka podatku (w złotych)

Mniejszej niż 22 miejsca

1600

Równej lub wyższej niż 22 miejsca

2000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »