| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/70/15 Rady Gminy w Będkowie

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/64/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2015 r., poz. 1515), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) Rada Gminy w Będkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XI/64/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 4637) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały określający wzór formularza deklaracji na podatek rolny otrzymuje brzmienie, zgodnie z złącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 do uchwały określający wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Legieziński


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/70/15
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/70/15
Rady Gminy w Będkowie
z dnia 21 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »