| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Rusiec

z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283) pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 735) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 1029), Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/70/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. dokonuje się zmian w załączniku nr 4 i nr 6, który otrzymuje brzmienie odpowiednio, jak w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec


Bartłomiej Bieniek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/80/2015
Rady Gminy Rusiec
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


nie mniej
niż


mniej niż


Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne


Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie

12

18

1.700,00

1.817,00

18

25

1.817,00

1.934,00

25

31

1.934,00

1.957,00

31

1.621,00

2.225,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.934,00

2.109,00

40

2.090,00

2.926,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/80/2015
Rady Gminy Rusiec
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne


Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Jedna oś

12

18

998,00

1.010,00

18

25

1.010,00

1.022,00

25

1.022,00

1.044,00

Dwie osie

12

28

787,00

1.352,00

28

33

1.044,00

1.540,00

33

38

1.407,00

1.700,00

38

1.796,00

2.200,00

Trzy osie i więcej


12


38


778,00


1.082,00


38


1.082,00


1.471,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »