| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/156/2015 Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sulejów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sulejów oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r, poz 1515), art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 1440) Rada Miejska w Sulejowie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sulejów udostępnione operatorom lub przewoźnikom wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Warunki i zasady korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Sulejów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/189/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 21 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sulejów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sulejów oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV/253/2013 z dnia 28 lutego 2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/189/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 21 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sulejów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Sulejów oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVI/124/2015 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 30 października w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sulejów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sulejów oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVII/143/2015 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sulejów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sulejów oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie


Adam Stobiecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/156/2015
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wykaz przystanków zlokalizowanych przy drogach gminnych i drogach wewnętrznych będących w zarządzie gminy Sulejów

L.p.

Miejscowość

Strona

[L/P]

Nazwa przystanku

Kategoria drogi

Nr drogi

Oznakowanie

D-15

Zatoka

Wiata

1.

Barkowice

P

Barkowice 65

gminna

G3

1

2.

Barkowice

P

Barkowice OSP

gminna

G3

1

1

3.

Barkowice

P

Barkowice/Zalew

gminna

G3

1

4.

Barkowice Mokre

L

Skrzyżowanie

gminna

G4

1

1

5.

Kłudzice

P

Kłudzice/Skrzyżowanie

gminna

G6

1

1

6.

Kurnędz

P

Kurnędz/OSP

gminna

G7

1

1

7.

Nowa Wieś

L

Nowa Wieś/Las

gminna

G4

1

8.

Sulejów

L

Dworcowa

wewnętrzna

1

1

9.

Sulejów

P

Dworcowa

wewnętrzna

1

1

10.

Sulejów

P

Sulejów/Plac Straży

gminna

1

1

11.

Sulejów

P

Rudnickiego

gminna

G023

1

12.

Sulejów

L

Rycerska

wewnętrzna

1

1

13.

Sulejów

L

Wschodnia

gminna

G024

1

1

14.

Sulejów

P

Wschodnia

gminna

G024

1

15.

Witów Kolonia

P

Witów Kolonia/Szkoła

gminna

G6

1

16.

Zalesice

P

Zalesice/Szkoła

gminna

G5

1

1

17.

Łazy Dąbrowa

L

Łazy Dąbrowa I

gminna

G8

1

18.

Łazy Dąbrowa

L

Łazy Dąbrowa II

gminna

G8

1

19.

Łazy Dąbrowa

L

Łazy Dąbrowa III

gminna

G8

1

20.

Witów Kolonia

P

Witów Kolonia/Kościół

gminna

G14

1

1

21.

Witów

P

Witów/Krzyżówka

gminna

G1

1

1

22.

Witów

P

Witów/OSP

gminna

G1

1

1

23

Kałek

P

Przy drodze powiatowej

gminna

G-14

1

24

Kałek

L

Przy drodze powiatowej

gminna

G-14

1

25

Kałek

P

OSP

gminna

G-14

1

26

Kałek

L

OSP

gminna

G-14

1

27

Kałek

P

Kałek 17

gminna

G-14

1

28

Kałek

L

Kałek 17

gminna

G-14

1

29

Witów Kolonia

L

Witów Kolonia/Sklep

gminna

G-14

1

30

Witów

L

Witów 3

gminna

G-15

1

1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/156/2015
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest gmina Sulejów przez operatorów lub przewoźników
wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Sulejów, które stanowią własność lub są zarządzane przez gminę Sulejów mogą korzystać operator publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy.

2. Udostępnianie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek.

§ 2. Korzystanie z przystanków możliwe jest jedynie w celu wykonywania przewozu osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi rozkładami jazdy, w sposób nie kolidujący z pracą innych przewoźników i operatorów korzystających z przystanków.

§ 3. Czas zatrzymania na przystankach ograniczony jest do niezbędnego minimum, służącemu wymianie i obsłudze pasażerów. Zabrania się postoju autobusu na przystankach w celu oczekiwania na odbycie kolejnego kursu.

§ 4. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przewoźników są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych.

§ 5. Umieszczanie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przewoźnika.

§ 6. Przewoźnik zobowiązany jest do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na przystankach. Rozkład jazdy może być umieszczany wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

§ 7. Zabrania się umieszczania na przystankach, bez zgody Urzędu Gminy Sulejów, innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam.

§ 8. Przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązany jest powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta.

§ 9. Zarządca może odmówić zgody na udostępnianie przystanków, jeżeli wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »