| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/161/16 Rady Gminy Ujazd

z dnia 22 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ujazd z udziałem kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; poz. 1890) ) oraz art. 20e ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i poz. 64) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz ich wartość wyrażoną w punktach - stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym, w którym biorą udział kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 2. Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz ich wartość wyrażoną w punktach, które stosuje się w przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły ustala się jak poniżej:

Lp.

Kryterium

Wartość w punktach

1.

Kandydat jest absolwentem szkoły podstawowej, która wchodzi w skład tego samego zespołu szkół co gimnazjum, do którego o przyjęcie ubiega się.

7

2.

Rodzeństwo kandydata będzie realizowało obowiązek szkolny w roku szkolnym którego dotyczy rekrutacja, w tej szkole lub w szkole wchodzącej w skład tego samego zespołu.

6

3.

Kandydat jest zameldowany w Gminie Ujazd

5

4.

1) Niepełnosprawność kandydata

2) Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców

4

4

5.

Rodzice kandydata są zatrudnieni, lub prowadzą działalność

gospodarczą w Gminie Ujazd

3

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

2

7.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, określonych w § 2 są :

1) Oświadczenie rodzica, że kandydat będzie realizował obowiązek szkolny w gimnazjum wchodzącym w skład zespołu szkół tego samego, co ukończona przez kandydata szkoła podstawowa - dla kryterium nr 1 określonego w § 2.

2) Oświadczenie rodzica, że rodzeństwo kandydata będzie realizowało obowiązek szkolny albo nauki w roku szkolnym którego dotyczy rekrutacja, w tej szkole, lub w szkole wchodzącej w skład tego samego zespołu szkół - dla kryterium nr 2 określonego w § 2.

3) Oświadczenie rodzica o zameldowaniu kandydata na terenie Gminy Ujazd - dla kryterium nr 3określonego w § 2.

4) Oświadczenie rodzica o niepełnosprawności kandydata lub jednego albo obojga z rodziców dla kryterium nr 4 określonego w § 2.

5) Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Gminy Ujazd - dla kryterium nr 5 określonego w § 2.

6) Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka dla kryterium nr 6 określonego
w § 2.

7) Oświadczenie rodzica, że w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci dla kryterium określonego dla kryterium nr 7 określonego w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujazd

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ujazd


mgr Piotr Zimny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »