| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 8/36/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 3 marca 2016r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 7. Agnieszka Kamyczek-Maszewska
2. Beata Kaczmarek 8. Bogusław Wenus
3. Ewa Śpionek 9. Grażyna Kos
4. Iwona Kopczyńska 10. Barbara Polowczyk
5. Anna Kaźmierczak 11. Paweł Dobrzyński
6. Paweł Jaśkiewicz 12. Roman Drozdowski

Po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 r. Uchwały Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr XIV/115/2016 z dnia 26 stycznia 2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/192/2013 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 3 lutego 2016 roku, działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z późniejszymi zmianami)
Kolegium uchwala, co następuje:

z powodu naruszenia prawa, tj. art. 6n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6m ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z późniejszymi zmianami) stwierdza się nieważność Uchwały Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr XIV/115/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/192/2013 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
UZASADNIENIE

Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwałą Nr XIV/115/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku dokonała zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr XXVII/192/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.
W załączniku Nr 1 do przedmiotowej uchwały w części oznaczonej literą H zatytułowanej: "Sposób wyliczenia opłaty miesięcznej" zobligowano składającego deklarację, aby podał kwotę opłaty w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłat wynikającej ze stosownej uchwały Rady Gminy i Miasta. Przepis art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że rada gminy określa wzór deklaracji z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b tej ustawy, które wskazują zarówno na konieczność zawarcia we wzorze deklaracji danych niezbędnych do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i wysokości tej opłaty. Zatem ustawodawca postanowił, że obok określenia miesięcznej kwoty opłaty w deklaracji konieczne jest umieszenie danych, które pozwolą ją prawidłowo właścicielowi nieruchomości wyliczyć, ale także umożliwić weryfikację owego wyliczenia organowi administracji publicznej.
Wobec nieuwzględnienia wyżej wymienionego wymogu w przedmiotowym wzorze deklaracji Kolegium orzekło, jak w sentencji.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »