| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/98/16 Rady Gminy Żytno

z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/123/2005 Rady Gminy Żytno z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żytnie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1240, poz. 1058, poz. 1310, poz. 1607, poz. 1045, poz. 1359 i poz. 1830) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żytnie stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/123/2005 Rady Gminy Żytno z dnia 30 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 122, poz. 1236) zmienionego Uchwałą Nr XXXV/178/14 Rady Gminy Żytno z dnia 28 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1979) oraz Uchwałą Nr XXXVIII/205/14 Rady Gminy Żytno z dnia 29 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 3111) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 po pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195.)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żytno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Żytno


Wojciech Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »