| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/171/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu

z dnia 14 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Łowicza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 9 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 1 i ust. 2, art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, poz. 1045, poz. 1890, poz. 1753 i 1893), Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1537 i 2405) załącznik Nr II do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Łowicza otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Michał Trzoska


Załącznik do uchwały NrXXVI/171/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia
14 czerwca 2016 r.

"14. załącznik nr II - indykatywne koszty planowanych inwestycji beneficjenta

Tabela 25. Indykatywne koszty planowanych inwestycji beneficjenta

indykatywne koszty planowanych inwestycji beneficjenta

Nazwa zadania

Kwota netto

VAT

Kwota brutto

1.

Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów w obrębie dworca PKP przy ul. Dworcowej wraz z infrastrukturą

1524400,00

350612,00

1875012,00

2.

Przebudowa ulicy Dworcowej wraz z budową i przebudową infrastruktury

1272200,00

292606,00

1564806,00

3.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

61000,00

14030,00

75030,00

4.

Koszt dokumentacji technicznej:

a

Projekt drogowy

8 000,00

1 840,00

9 840,00

b

Projekt sanitarny

7 798,00

0,00

7 798,00

c

Projekt elektryczny

2 300,00

0,00

2 300,00

5.

Inne koszty (promocja programu)

20 000,00

4 600,00

24 600,00

6.

Studium Wykonalności

40650,00

9349,50

49999,50

7.

Zakup i montaż wiat przystankowych

189000,00

43470,00

232470,00

8.

Pętle autobusowe ul. Łódzka i Tuszewska

435300,00

100119,00

535419,00

9.

Dokumentacja pętli autobusowych - Miasto

7440,65

1711,35

9 152,00

10.

Systemy informatyczne - inteligentne systemy zarządzania taborem transportowym i informacja pasażerska oraz stacjonarne biletomaty

808000,00

185840,00

993840,00

11.

Zakup autobusów - Miasto - 4 szt.

3000000,00

690000,00

3 690 000,00

12.

Modernizacja autobusów - Miasto - 7 szt.

752000,00

172960,00

924960,00

13.

Wiaty przystankowe oraz zadaszenia modułowe na terenie Gminy Łowicz

92855,00

21356,65

114211,65

14.

Pętle autobusowe w miejscowości Strzelcew oraz Niedźwiada - Gmina Łowicz

48860,00

11237,80

60097,80

15.

Zakup autobusu - Gmina Łowicz

813008,13

186991,87

1000000,00

KOSZTY CAŁEGO PROJEKTU

9082811,78

2086724,17

11169535,95

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »