| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/114/2016 Rady Gminy Rusiec

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Rusiec na obwody głosowania oraz wyznaczenia numerów obwodów, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 § 2 i § 11 - 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529; z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072; z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281), działając na wniosek Wójta Gminy Rusiec, Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVI/137/2012 Rady Gminy Rusiec z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Rusiec na obwody głosowania oraz wyznaczenia numerów obwodów, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 27 września 2012 r. poz. 2911), zmienionej Uchwałą Nr XXXI/284/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 15 lipca 2014 r. poz. 2726) dokonuje się zmiany w obwodzie nr 1, który otrzymuje brzmienie: Andrzejów, Jastrzębice, Korablew, Krasowa, Kuźnica, Rusiec I ulice: Leśna, Łąkowa, Koniecpolskiego, Krótka, Kwiatowa, Piaskowa, Słoneczna, Spacerowa, Targowa, Wieluńska od nr 56 do 96 oraz od nr 31 do nr 55 (nieparzyste), Żeromskiego.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Rusiec w sprawie stałych obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ruścu oraz na tablicach ogłoszeń sołtysów Gminy Rusiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec


Bartłomiej Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »