| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/118/2016 Rady Gminy Rusiec

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz domków letniskowych jak i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Rusiec i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Rusiec w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz domków letniskowych jak i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe:

1) usługa dodatkowego odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w ilości przekraczającej ilość określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Rusiec.

§ 2. Określa się stawki opłat za świadczenie usługi, o której mowa w § 1 ust. 1, następująco:

1) za worek na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 l w wysokości 20 zł za jednorazowy odbiór zgodnie z harmonogramem, jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz domków letniskowych jak i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) za worek na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 l w wysokości 10 zł za jednorazowy odbiór zgodnie z harmonogramem, jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz domków letniskowych jak i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

3) za dodatkowe pojemniki na odpady komunalne zmieszane, jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej oraz domków letniskowych jak i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 240 l - 90 zł za jednorazowy odbiór zgodnie z harmonogramem,

b) 1100 l - 235 zł za jednorazowy odbiór zgodnie z harmonogramem,

c) 7500 l - 585 zł za jednorazowy odbiór zgodnie z harmonogramem;

4) za pojemniki na odpady komunalne zmieszane, jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej oraz domków letniskowych jak i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 240 l - 52 zł za jednorazowy odbiór zgodnie z harmonogramem,

b) 1100 l - 117 zł za jednorazowy odbiór zgodnie z harmonogramem,

c) 7500 l - 495 zł za jednorazowy odbiór zgodnie z harmonogramem.

§ 3. 1. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usług, o których mowa w § 1 należy zgłosić do Wójta Gminy Rusiec w formie pisemnej.

2. Opłatę za usługi dodatkowe należy uiszczać razem z opłatą podstawową za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach określonych uchwałą w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów dostarczy do nieruchomości przedsiębiorca, który świadczy na terenie Gminy Rusiec usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

4. Oznakowane worki przedsiębiorca dostarczy do Urzędu Gminy w Ruścu, skąd zamawiający usługę dodatkową będzie mógł je pobrać.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/19/2015 Rady Gminy Rusiec z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Rusiec i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec


Bartłomiej Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Dudkiewicz

Doradca podatkowy, agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »