| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/203/2016 Rady Gminy Wodzierady

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 1, ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) R ada Gminy Wodzierady

uchwala, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Wodzierady, zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu bez wezwania.

§ 2. 1. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku;

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku;

3) za III kwartał do 30 września danego roku;

4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

2. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała.

§ 3. Właściciele nieruchomości będą dokonywać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wodzierady.

§ 4. Traci moc uchwała nr XX/224/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gil

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »