| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/117/2016 Rady Gminy Kutno

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 250) Rada Gminy Kutno uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać bez wezwania z dołu, raz na miesiąc w terminie do 15 dnia każdego następnego miesiąca po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać wpłatą gotówkową w kasie Urzędu Gminy Kutno lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Wójta Gminy Kutno.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kutno.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXVIII/140/2012 Rady Gminy Kutno z dnia 27 listopada 2012r. r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r. poz. 515) oraz Uchwała nr XLI/215/2013 Rady Gminy Kutno z dnia 29 października 2013r.w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/140/2012 Rady Gminy Kutno z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r. poz. 5543).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Mroczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »