| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/156/16 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 29 czerwca 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6 k ust. 1 pkt.1
w związku z ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.250) Rada Gminy Lutomiersk uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/144/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2759), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o której mowa w § 1 w wysokości 10,00 złotych od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.";

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o której mowa w § 1 w wysokości 7,00 złotych od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »