| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/93/16 Rady Gminy Lipce Reymontowskie

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bez wezwania, z dołu, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za styczeń i luty - do 15 marca danego roku;

2) za marzec i kwiecień - do 15 maja danego roku;

3) za maj i czerwiec - do 15 lipca danego roku;

4) za lipiec i sierpień - do 15 września danego roku;

5) za wrzesień i październik - do 15 listopada danego roku;

6) za listopad i grudzień - do 31 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania poprzez wpłatę gotówkową w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie lub za pośrednictwem inkasenta.

2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/195/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4626).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Danuta Łaska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »