| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 148/XV/16 Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miejska w Pajęcznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

1)do 15 marca danego roku (za styczeń i luty);

2)do 15 maja danego roku (za marzec i kwiecień);

3)do 15 lipca danego roku (za maj i czerwiec);

4)do 15 września danego roku (za lipiec i sierpień);

5)do 15 listopada danego roku (za wrzesień i październik);

6)do 15 stycznia następnego roku (za listopad i grudzień).

2. Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się w terminie do dnia 31 października za bieżący rok kalendarzowy.

3. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 i 2 określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Pajęcznie.

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Pajęczno.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 211/XXIV/13 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1367) oraz uchwała Nr 221/XXV/13 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 26 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2522).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Marchewka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »