| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/107/2016 Rady Gminy Ostrówek

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ostrówek, zobowiazani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry bez wezwania, do ostatniego dnia każdego kwartału, w następujący sposób:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku;

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku;

3) za III kwartał do 30 września danego roku;

4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała.

§ 2. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/161/2013 Rady Gminy Ostrówek z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostrówek


Andrzej Wojewoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Grabowska

CFO - Omega Code

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »