| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/114/2016 Rady Gminy Rząśnia

z dnia 7 lipca 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ) - Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rząśnia dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawek opłaty określonych w ustępie 2 i 3.

2. Ustala się stawkę opłaty od jednego mieszkańca, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 14,00 zł miesięcznie.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,00 zł miesięcznie z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Stawka opłaty w wysokości określonej w ust. 3 obejmuje mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w liczbie od jednego do czterech włącznie. Stawka opłaty określona w ust. 3 dla pozostałych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość wynosi:

1) od piątego mieszkańca - 4,00 zł;

2) od szóstego mieszkańca - 3,00 zł;

3) od siódmego mieszkańca - 2,00 zł;

4) od ósmego mieszkańca i kolejnych mieszkańców - 1,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXII/157/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej wysokości tej opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia


Sylwester Sobczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »