| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/154/16 Rady Gminy i Miasta w Warcie

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/111/16 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXI/111/16 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący sposób:

§ 1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości niezamieszkałej, zwaną dalej "opłatą", uiszcza się co miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym odebrano odpady w trybie wpłaty na rachunek bankowy Gminy.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uiszcza się w danym roku bez wezwania z góry w terminie do dnia 31 marca za bieżący rok kalendarzowy".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Kopacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »