Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/1067/17 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie nadania ulicy nazwy Wojciecha Hasa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe